Vergoedingen Dieetadvies

Basisverzekering

Advies door een diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Per kalenderjaar krijg je 3 uur vergoed, wat gelijk staat aan ongeveer 4 tot 6 consulten. De uren uit de basisverzekering vallen onder het verplichte eigen risico (kinderen onder de 18 jaar hebben geen verplicht risico).

Direct toegankelijk

Bij de meeste zorgverzekeraars heb je geen verwijsbrief meer nodig om een afspraak te maken met een diëtist. Let op: een aantal verzekeraars (bijvoorbeeld CZ) stellen nog wel een verwijzing verplicht om de afspraak vergoed te krijgen. Kijk daarom altijd goed in de polisvoorwaarden of jouw zorgverzekeraar de behandeling zonder verwijzing vergoedt.

Aanvullende verzekering

Heb je een aanvullende ziektekostenverzekering? Dan krijg je mogelijk meer consulten vergoed. De vergoedingen verschillen per verzekering; hoeveel minuten extra worden vergoed, kun je nalezen in jouw polis of kijk op de dieetwijzer. Nieuwenhuijzen Diëtetiek heeft contracten met bijna alle bekende Nederlandse zorgverzekeraars, wat betekent dat het volledige bedrag vergoed wordt.

Ketenzorg

Voor chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus en COPD, en in het kader van CVRM (Cardio Vasculair Risicomanagement) worden dieetadviezen vergoed vanuit de Ketenzorg, ook wel DBC genoemd. Hierbij geldt geen verplicht eigen risico en heb je niet te maken met een beperkte vergoeding van 3 uur. Echter is hiervoor een verwijzing vanuit de huisarts (of praktijkondersteuner huisarts) noodzakelijk.

Tarieven

Indien de vergoeding voor dieetadvies vanuit jouw zorgverzekeraar niet (meer) van toepassing is, dan gelden de onderstaande tarieven. De tarieven voor een diëtist zijn landelijk vastgesteld.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek (10 minuten)
GRATIS

Intakeconsult (75-90 minuten)
75-90 euro

Vervolgconsult (30-45 minuten)
30-45 euro

Weegconsult (15 minuten)
15 euro

Telefonisch consult (15 minuten)
15 euro

Toeslag huisbezoek
15 euro

De duur van een consult is opgebouwd uit twee delen, de tijd dat je als cliënt aanwezig bent en de uitwerktijd. Tijdens de uitwerktijd wordt een persoonlijk advies opgesteld en worden er rapportages geschreven.

Een afspraak annuleren is tot 24 uur van tevoren mogelijk. Daarna zijn er kosten aan verbonden die je niet kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 
 
Sluit Menu